tryglassblowing-935.jpg


Vill du prova på glasblåsning tillsammans med några vänner?

(Stängt under juli månad)

Vi kommer att anordna glasblåsning i grupp. Den som anmäler sig får delta i att blåsa ett föremål som får behållas och ingår i deltagaravgiften.

Ni kommer att få information om hur tillverkning av svenskt modernt kvalitets- och konstglas går till.

Vi kan ta emot grupper om max 20 personer. Vid 20 personer räknar vi med att aktiviteten varar 2-3 timmar. Minst 6 betalande krävs och då går det givetvis snabbare.

Avgiften för att delta är 750 SEK vardagar, 990 SEK lördagar inklusive moms per person.

OBS! För allas säkerhet får man inte ha förtärt alkohol innan eller under glasblåsning.