Allmänt om vår personuppgifts-/integritetspolicy

Denna personuppgifts-/integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Den ersätter alla tidigare versioner.

För oss på Studio Glashyttan i Åhus AB är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Denna personuppgifts-/integritetspolicy beskriver hur Studioglashyttan i Åhus AB (org. nr 556770-4415), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Studioglashyttan i Åhus AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1. Dina rättigheter
- Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.
- Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga.
- Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig. (Vi kan eventuellt säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera uppgifterna. Om detta skulle vara fallet, kommer vi istället att blockera uppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering)
- Du har rätt att begära ut alla personuppgifter vi har sparade om dig.
Kontakta oss för mer information, via telefon: +46 (0)44-24 77 00 eller e-post: info@studioglashyttan.se.

2. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på uppgifter är: namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

3. Lagringstid
Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vi måste uppfylla andra lagar som t.ex bokföringslagen som också berör hur länge vi måste lagra informationen. Uppgifterna raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

4. Uppdatering av policy
Vår personuppgifts-/integritetspolicy kan komma att uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen på denna sida.


Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

Vi vill vara transparanta och göra dig uppmärksam om vilka uppgifter vi behandlar och varför. Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar. Följande uppgifter lagras hos oss i samband med registrering av konto eller beställning av produkter.

Vill du radera ditt konto, ändra dina uppgifter, eller begära ut lagrad data om dig så kan du göra det via din kundsida (ifall du skapat ett användarkonto) eller genom att kontakta oss via telefon: +46 (0)44-24 77 00 eller e-post: info@studioglashyttan.se

Vi använder oss av Websupport/Loopia AB (org.nr: 556633-9304) som webbhotellsleverantör där webbshopen samt databasen med användare och ordrar ligger lagrad. Därmed är Websupport personuppgiftsbiträde åt oss. Läs mer om Websupport och deras hantering av personuppgifter här: https://www.websupport.se/support/

När du använder dig av vår webbplats får vi vissa uppgifter av dig. Detta kan vara personuppgifter. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder oss av följande uppgifter för de syften som nämns i denna personuppgifts-/integritetspolicy.

1. Registrering/användarkonto
För att få tillgång till vissa delar av vår webbutik måste du först registrera dig. Efter registreringen sparar vi de personuppgifter du har uppgivit via det användarnamn/e-post du valt. Vi bevarar dessa uppgifter så att du slipper fylla i dem på nytt varje gång och så att vi kan kontakta dig inom ramen för verkställandet av avtalet. Vi kommer inte att tillhandahålla de uppgifter som kopplats till ditt användarnamn/e-post till utomstående parter, om det inte är nödvändigt för att kunna verkställa det avtal som du har slutit med oss eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Om vi misstänker bedrägeri eller missbruk av vår webbshop så kan vi lämna över personuppgifter till behöriga myndigheter.

Följande uppgifter sparar vi om dig och ditt användarkonto:
- Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress
- Födelsedatum, kön
- Betalningsuppgifter, orderhistorik, kundvagn, kuponger
- Kundnummer, inloggningsuppgifter, registreringsdatum
- Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation
- Meddelanden som skickats till oss via kundsidan


2. Beställning
Om du beställer något hos oss så använder vi oss av dina personuppgifter för att kunna behandla beställningen. Om det är nödvändigt för att beställningen ska kunna behandlas på ett bra sätt så kan det också hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till utomstående parter. Du kan läsa mer om det i denna integritetspolicy.

Följande information lagras i samband med din beställning:
- Orderinformation (orderdatum, order-ID och ordernummer)
- Betalningsinformation (betalningsmetod, betalningsdatum, transaktions-ID, belopp, typ)
- För- och efternamn
- E-postadress
- Adressuppgifter (adress, postnummer, ort och land)
- Telefonnummer
- IP-adress (för att förhindra missbruk av tjänsten)
- Beställda produkter och antal
- Leveransalternativ
- Status på din order (t.ex betald/skickad)

Förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer kommer att lämnas till fraktbolaget för att vi ska kunna leverera beställningen till dig.

Vi använder oss av DHL som fraktbolag. Läs mer om deras dataskyddspolicy här (engelska): http://www.dpdhl.com/en/data_protection.html

3. Kontaktformulär
Via vår webbshop erbjuder vi möjligheten att ställa frågor till oss via ett kontaktformulär. I det ber vi dig att fylla i olika uppgifter så att vi kan behandla din fråga. Du väljer själv vilka uppgifter du vill tillhandahålla.

4. Betalning
Då betalningen hanteras av Klarna, skickas information om din beställning från webbshopen till Klarna i samband med din beställning. Läs mer om hur Klarna behandlar dina uppgifter här: https://www.klarna.com/se/dataskydd/

5. Statistik, Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en gratis webbaserad statistiktjänst som erbjuds av Google. Detta innebär att källkoden på våra sidor innehåller kod som tillhandahålls av Google, vilken samlar in besökdata och skickar denna till Google. Google har inte fått vårt tillstånd att använda den information de får in från Analytics till andra Google-tjänster. Google använder den insamlade informationen för att producera webbanalysrapporter. Processen att logga besöksdata garanterar dock att alla besökare behandlas anonymt: besökarens IP-adress och annan relaterad information som samlas in av spårningskoden från Google Analytics sammankopplas inte på något sätt. Några personliga uppgifter kommer inte heller att lämnas ut. Om du inte vill att studioglashyttan.se använder Google Analytics för att övervaka webb-statistik kan du ändra inställningarna i din webbläsare (använd till exempel ett plugin som Adblock).


Cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. (Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)

Vad använder Studio Glashyttan i Åhus cookies till?
Studio Glashyttan i Åhus använder två typer av cookies.

- Sessionscookies
Studio Glashyttan i Åhus använder sessioncookies. Den lever så länge din webläsare är öppen. Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessioncookie.

- Övriga cookies
Studio Glashyttan i Åhus sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att hämta dina inställningar (som tex. automatisk inloggning, sortering i listor etc) i en databas.

Om du bara accepterar s.k. sessionsookies
Du kan använda vår webbshop fullt ut även om du bara accepterar s.k. sessionscookies.

Om du inte accepterar några cookies alls
Du kan inte använda vår webbshop fullt ut om du inte accepterar några cookies alls.
- Du kan läsa information
- Du kan titta på produkter, se priser och relaterad information
- Du kan inte logga in
- Du kan inte beställa
- Du kan inte lägga produkter i kundvagnen

Oavsett vilken typ av cookies du valt att acceptera så skall du ta för vana att klicka på "Logga ut" när du lämnar vår websida (detta gäller ej om du valt automatisk inloggning). I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.


SSL (Secure Socket Layer)

Secure Socket Layer är en krypteringsmetod som använts länge på Internet. Genom att använda denna metod så krypteras all trafik mellan kundens dator/webbläsare och servern så att denna information inte går att avlyssna. SSL-nyckeln garanterar även att det är till Studio Glashyttan du skickar informationen och inte till någon annan som utger sig att vara det. Det kan hända att SSL inte fungerar på din dator eftersom t.ex brandväggen inte stöder SSL, eller att du angett någon säkerhetsproxy i din webbläsare. Då visas i regel ett felmeddelande som gör dig uppmärksam på att ett problem uppstått.